Ordförande
Vice ordförande
Kassör/
Sekreterare

Kenneth Magnusson
Marie-Louise Werkander
Håkan Westergren

Korgmakargatan 58
Korgmakargatan 30
Korgmakargatan 72

Suppleanter

Jan Åhlberg
Kerstin Mårderyd Nielsen

Bryggargatan 7
Korgmakargatan 22

Revisor

Helena Martinsson

Skärslipargatan 2

Revisorsuppleant

Ylva Jönsson

Korgmakargatan 66

Valberedning

Jens Werkander
Andreas Björklund

 

Felanmälan
gemensamhets-
anläggningen

Styrelsen

  

 

 

 

 

 

Du kan även kontakta styrelsen via mail på adressen: